Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Модернізація системи вищої освіти потребує якісної зміни методики навчання студентів: впровадження прогресивних форм викладання дисциплін, урізноманітнення форм та методів навчального процесу, використання сучасних інтерактивних технологій навчання та ін. The modernization of higher education requires qualitative change methods of teaching students: the introduction of progressive forms of teaching subjects diversify forms and methods of educational process, the use of modern interactive teaching technologies and others.

Опис

Ключові слова

методика навчання, модернізація, вищі навчальні заклади, methods of teaching, modernization, higher education, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кутас, О. О. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах / О. О. Кутас // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 193-197.