Соціальний фандрайзинг в сучасній Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фандрайзинг — це комплекс заходів, що спрямований на збір коштів. На території України фандрайзинг як термін не є широко розповсюдженим, і найчастіше це поняття асоціюється із соціальними проектами. Fundraising - a set of measures aimed at raising money. In Ukraine, the term fundraising is not widespread, and often is associated with the concept of social projects.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, фандрайзинг, волонтер, благодійність, fundraising, volunteer, charity

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Соціальний фандрайзинг в сучасній Україні / Т. А. Репіч // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 248-250.