Дослідження норм часу робочого місця лаборанта промислового підприємства шляхом складання фотографії робочого часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для оцінювання ефективності використання робочого часу, знаходження «слабких місць» в організації та плануванні виробничої діяльності, виявлення порушень трудової дисципліни та знаходження шляхів їх мінімізації застосовується проведення індивідуальної фотографії робочого часу, що полягає у встановленні точного часу, що використовує робітник в процесі своєї трудової діяльності чи марно витрачає. У роботі проведено дослідження витрат та затрат робочого часу праці лаборантів типового зернозаготівельного елеватора, що дозволяє підвищити трудову дисципліну на підприємстві та збільшити ефективність використання робочого часу, а також зменшити простої обладнання, що упередить фізичне та психофізіологічне виснаження працівників, підвищить ефективність роботи підприємства та збільшить обсяги виробництва.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, контроль, трудова дисципліна, фотографія робочого дня, витрати робочого часу, нормування робочого часу, control, labor discipline, working day photo, working time cost, working time rationing

Бібліографічний опис

Лабжинська, М. Ю. Дослідження норм часу робочого місця лаборанта промислового підприємства шляхом складання фотографії робочого часу / М. Ю. Лабжинська, Н. В. Володченкова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : зб. мат. Дев'ятнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 19-21 листопада 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 215-217.