До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. Тепловий розрахунок вакуум-апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень розроблені методичні основи теплового розрахунку вакуум-апарата періодичної дії і окремих елементів апаратів безперервної дії з нахиленими жолобчастими тепловіддавальними поверхнями.
On the basis of theoretical and experimental researches methodical bases of thermal calculation of vakuum-pans of batch-type and separate elements of vehicles of continuous action are developed with sloping chamfer exchanging surfaces.

Опис

Ключові слова

утфіль, massecuite, вакуум-апарат, теплообмін, тепловіддача, vakuum-pans, heat exchange, heat emission, heat transfer, exchanging surface, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. До розрахунку вакуум-апаратів періодичної дії. Тепловий розрахунок вакуум-апаратів / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз // Харчова промисловість. - 2008. - № 6. - С. 97-99.

Зібрання