Трансформація ксенобіотиків в організмі людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах було розглянуто проблему вивчення впливу на організм людини ксенобіотиків (тобто чужорідних сполук) залишається однією з найважливіших для людства. В Україні проблема токсичних ефектів лікарських засобів також набуває гостроти з огляду на широке і, нерідко, безконтрольне застосування лікарських засобів. In theses, the problem of studying the influence on human organism of xenobiotics (ie, foreign compounds) was considered one of the most important for humanity. In Ukraine, the problem of toxic effects of drugs also becomes acute due to the wide and, often, uncontrolled use of drugs.

Опис

Ключові слова

ксенобіотикі, абсорбція, токсичні речовини, xenobiotics, absorption, toxic substances, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ткалун, Ю. М. Трансформація ксенобіотиків в організмі людини / Ю. М. Ткалун, В. А. Заєць // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. - С. 325.