Розширення сировинної бази для виробництва морозива різних груп

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Розроблено технологію морозива зі зниженим вмістом стабілізаторів. Been developed a technology by ice cream with low content stabilizers.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, рослинна сировина, raw materials, стабілізація, stabilization, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Розширення сировинної бази для виробництва морозива різних груп / Г. Є. Поліщук, О. М. Рибак, О. В. Гулак, А. В. Згурський, Л. М. Мацько // Новітні технології обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : тези доповідей та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 вересня 2010 р. – Київ : НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 28.