Використання продуктів збагачення у технології ковбасних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Комбінування молочних і рослинних білоквмісних складових, у рецептурах ковбасних виробів та їхній вплив на структурно-механічні, сенсорні та функціонально-технологічні показники м’ясопродуктів лишаються актуальними і стосуються насамперед раціоналізації використання цих рецептурних компонентів. The combination of dairy and vegetable protein-containing components in the recipes of sausage products and their influence on the structural-mechanical, sensory and functional-technological indicators of meat products remain relevant and primarily concern the rationalization of the use of these recipe components.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, біологічна цінність, м’ясні продукти, ковбасні вироби, молочні білки, рослинна сировина, збагачення, вологозв’язуюча здатність, харчова цінність, nutritional value, meat products, sausage products, milk proteins, vegetable raw materials, enrichment, moisture binding capacity, biological value

Бібліографічний опис

Бірюк, Ю. Використання продуктів збагачення у технології ковбасних виробів / Ю. Бірюк, О. Чернюшок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 р. – Ч.1. – С. 271