Роль інтегрованих компаній у розвитку цукрової галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Організація конкурентоспроможного цукробурякового виробництва доцільна на основі створення на базі бурякосійних господарств та цукрових заводів інтегрованих формувань з входженням до їх складу фінансових, агросервісшхних, торговельних, обслуговуючих підприємств із застосуванням механізму забезпечення економічних інтересів всіх учасників. Organization a competitive sugar beet production is appropriate based on the establishment of a buryakosiynyh farms and refineries integrated units from entering their member financial, ahroservisshhnyh, trade, service industries using a mechanism to ensure the economic interests of all participants.

Опис

Ключові слова

розвиток, цукрова промисловість України, інтегровані компанії, sugar industry of Ukraine, development, integrated companies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Роль інтегрованих компаній у розвитку цукрової галузі України / Н. С. Скопенко // Актуальні питання розвитку сучасної економіки : кол. монографія. Ч. 2. – Умань, 2011. – С. 188–196.