Оббивальна машина(Патент на корисну модель № 55200)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано модернізацію оббивальної машини для очищення зерна БГО-6 з метою підвищення продуктивності. Сутність удосконалення полягає в розробці комбінованого барабану з абразивною та сітчастою частинами. An upgrade Grain peeling machine for cleaning grain BGO-6 to increase productivity. The essence of perfection is to develop a combined drum with abrasive and mesh parts.

Опис

Ключові слова

очищення зерна, комбінований барабан, cleaning grain, combined drum, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент № 55200 Україна, МПК В 02 В 1/00. Оббивальна машина / С. Ю. Лементар, І. В. Басистий ; власник НУХТ. - № 201005989 ; заявл. 18.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

Зібрання