Історія використання столових приборів в Західній Європі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Столові прибори для кожного учасника трапези - досить пізній винахід західної цивілізації. Ложка - стара знайома, але їли нею тільки рідкі юшки, причому використання особистої ложки пошириться в XVI ст. разом з використанням серветок (до того руки омивали, або витирали об скатертину). Тверду їжу як і раніше їли руками: в XVII ст. за правилами хорошого тону належало брати страви не всієї рукою, а тільки трьома пальцями. Аристократи до обіду могли одягати рукавички, і тоді руки залишалися чистими. Людовик XIV, наприклад був великим майстром їжі пальцями, що захоплювало його придворних. Кожен мав свій ніж і носив його за поясом, так само як і особисті кубки. Cutlery for each participant meal - quite late invention of Western civilization. Spoon - an old friend, but it only rarely ate soup, and use of personal spoon spread in the XVI century. together with the use of napkins (before hand washed or wiped at the tablecloth). Solid foods are still eaten hands: in the XVII century. according to the rules of etiquette had to take meals not the whole hand and only three fingers. Aristocrats for dinner could wear gloves, and then his hands were clean. Louis XIV, for example was a great master of finger food that delighted his courtiers. Each had a knife and was carrying it in his belt, as well as individual cups.

Опис

Ключові слова

трапеза, аристократи, столові прибори, кафедра гуманітарних дисциплін, meal, aristocrats, cutlery

Бібліографічний опис

Пивоваренко, О. А. Історія використання столових приборів в Західній Європі / О. А. Пивоваренко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 24.