Водовіддільна решітка (Патент № 54654)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Можливість відділення транспортуючої рідини і дрібних домішок без додаткових затрат енергії, використовуючи лише гідростатичну та потенціальну енергію падаючої буряково-водяної суміші. Ability department transporting liquid and small admixtures without additional energy consumption, using only hydrostatic and potential energy of falling beet-water mixture.

Опис

Ключові слова

решітка, домішки, відділення, lattice, impurity, separation, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Пат. № 54654 Україна. Водовіддільна решітка / Пономаренко, В. В. Люлька, Д. М. ; заявник і патентовласник НУХТ.

Зібрання