Використання сорбційних способів очищення газових потоків промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найбільш ефективним напрямом в області захисту атмосферного повітря від забруднень є використання маловідходних ресурсо- та енергозберігаючих процесів із замкнутими виробничими циклами, що включають або різко знижують викид шкідливих речовин в навколишнє середовище. Промислові способи очищення газо- і пароподібних токсичних домішок можна розділити на три основні групи: абсорбція рідинами, адсорбція твердими поглиначами, каталітична очистка. The most effective direction in the field of atmospheric air protection from pollution is the use of low-waste and resource - saving processes with closed production cycles that include or dramatically reduce the emission of harmful substances into the environment. Industrial methods of cleaning gas and parapodia toxic contaminants can be divided into three main groups: absorption by liquids, adsorption with solid sorbents, catalytic purification.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, забруднення повітря, адбсорбція рідинами, очищення повітря, діоксид вуглецю, абсорбер, air pollution, absorbs liquids, air purification, carbon dioxide absorber

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Використання сорбційних способів очищення газових потоків промислових підприємств / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, А. В. Жилик // Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, каталітичні, фото каталітичні та сорбційні методи очистки : матеріали конференції, м. Київ, 6-8 листопада 2016 р. – Дніпро : Середняк Т. К., 2016. – С. 47-48.