Про фізичні властивості води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Узагальнено дані з багатьох фізичних властивостей води. Запропоновано ряд простих розрахункових формул. Похибки розрахованих значень не перевищують похибок вихідних експериментальних даних. Summarized data from many of the physical properties of water. A number of simple calculation formulas. The errors calculated values are less than the initial error of experimental data.

Опис

Ключові слова

кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, фізичні властивості, розрахунки, вода, calculations, water, physical properties

Бібліографічний опис

Сінат-Радченко, Д. Про фізичні властивості води / Дмитро Сінат-Радченко, Сергій Василенко, Наталія Іващенко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 118.