Природні харчові сорбенти зернових культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено аналіз вмісту харчових сорбентів у різних видах зернової сировини, дослідження їх водоутримувальної здатності. Досліджено, що вміст клітковини у нативних зернових культурах складає від 2 до 9 %. Вміст пектинових речовин становить від 0,8 до 2,5 %, залежно від культури. Очищення зерна від оболонок, шліфування та полірування суттєво знижує вміст природних харчових сорбентів у зерні. Важливе значення має водоутримувальна здатність харчових волокон, яка пов’язана із ступенем їх гідрофільності та кількістю присутніх у них біополімерів; характером поверхні, пористості та розмірів частинок.Нами визначено, що водоутримувальна здатність харчових волокон досліджуваних зразків зерна становить 2,5 – 4,1 г води/г харчових волокон, залежно від культури. Тобто харчові волокна даних зернових культур за водоутримувальною здатністю відносяться до групи середньоводозв’язуючих харчових волокон. Найвищою є водоутримувальна здатність зерна вівса.

Опис

Ключові слова

харчові сорбенти, зернові культури, клітковина, пектинові речовини, водоутримувальна здатність, food sorbents, cereals, fiber, pectin, water holding capacity, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Бажай-Жежерун, С. А. Природні харчові сорбенти зернових культур / С. А. Бажай-Жежерун // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 овтня 2020 р. – Харків : ХНТУСГ ім. П.Василенка, 2020. – С.69–71.