Удосконалення тайм-менеджменту підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, тайм-менедждмент, управління, впровадження, оцінка, ефективність

Бібліографічний опис

Богодвид, А. В. Удосконалення тайм-менеджменту підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Богодвид Анастасія Вікторівна ; наук. керівник Ірина Володимирівна Тюха. – Київ, 2023. – 112 с.