Категорійно-функторний аналіз об’єктів керування цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі проведених досліджень та експертного опитування побудовані функтори, що відображують взаємозв’язки між категоріями якості бурякої стружки та дифузійного соку. Категорійно-функторний підхід дозволив зменшити частку суб’єктивної оцінки параметрів якості за рахунок використання процедур у вербальній формі. On the basis of research and expert survey constructed functor that reflecting the relationships between categories as beet cossettes and of diffusion juice. Сategorical-functorial approach allowed to reduce the share of subjective assessment of quality parameters by using procedures in verbal form.

Опис

Ключові слова

категорії, керування, цукрове виробництво, categorical, control, sugar production, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сич, М. А. Категорійно-функторний аналіз об’єктів керування цукрового виробництва / М. А. Сич, В. Д. Кишенько // Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій, та автоматики в АПК : IV Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : НУБіП України, 2016. – С. 64-66.