Формування конкурентоспроможності харчових підприємств під впливом інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто стан інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості Україні під час світової економічної кризи. Визначені шляхи покращення конкурентоспроможності підприємства, як центральної ланки у взаємозв'язку категорій ланцюжка «продукт - підприємство - регіон - галузь - економіка країни» в сучасних умовах.
The current state of innovative activity at Ukrainian food industry enterprises during the world economic crisis is enlighten. The actual ways of enterprise’s competitiveness improvement are defined as the main component of categories interconnection in the chain "product-enterprise-region-branch-economy of the country".

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, snnovative activity, конкурентоспроможність підприємства, фінансова підтримка держави, результати, competitiveness of the enterprises, sponsorship of the state, results, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ємцев, В. І. Формування конкурентоспроможності харчових підприємств під впливом інноваційної діяльності / В. І. Ємцев // Інноваційні пріоритети сталого розвитку економіки України. - 2011. - № 11. - C. 67-69.

Зібрання