Гастронаціоналізм як сучасний тренд сфери гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сьогоднішній Європі споживання їжі стало важливим елементом культури,a дегустація типових продуктів та напоїв у місцях їх виробництва є популярним хобі. Гастрономічний туризм став одним з трендів сучасного туристичного попиту. Розвиток цього виду туризму дозволяє збільшити тривалість туристичного сезону у певному регіоні, покращити туристичний імідж місцевості, збільшити кількість туристичних прибуттів, збагатити та диференціювати місцевий туристичний продукт за рахунок впровадження винних турів, тематичних фестивалів, екскурсій, дегустацій та презентацій. In today's Europe, food consumption has become an important element of culture, and tasting of typical products and beverages in their production areas is a popular hobby. Gastronomic tourism has become one of the trends of modern tourist demand. The development of this type of tourism can increase the duration of the tourist season in a certain region, improve the tourist image of the area, increase the number of tourist arrivals, enrich and differentiate the local tourist product through the introduction of wine tours, thematic festivals, excursions, tastings and presentations.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, гастронаціоналізм, gastronationalism, локальні продукти, local products, гастрономічний туризм, gastronomic tourism

Бібліографічний опис

Басюк, Д. І. Гастронаціоналізм як сучасний тренд сфери гостинності / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 7 квітня 2016 р. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 121-123.