Застосування біокінетичного методу для отримання математичної моделі метанового анаеробного зброджування органічних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Математична модель метанового анаеробного зброджування органічних речовин дозволяє обчислювати концентрації всіх видів субстратів живлення, всіх видів мікроорганізмів, що переробляють ті субстрати та концентрації всіх видів продуктів метаболізму, які утворюються внаслідок переробки органічної речовини в довільний момент часу процесу зброджування.

Опис

Ключові слова

математична модель, біокінетичний метод, анаеробне зброджування, математическая модель, биокинетичний метод, анаэробное сбраживание, mathematical model, biokinetychnyy method, anaerobic digestion, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Рушай, О. С. Застосування біокінетичного методу для отримання математичної моделі метанового анаеробного зброджування органічних речовин / О. С. Рушай, О. М. Мулява // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 75 наукової конференції молодих вчених аспірантів і студентів : тези доповідей , 13-14 квітня 2009 р. - Київ : НУХТ. – 2009. - С. 113.