Дворукавний пристрій для дозування сипких харчових продуктів (Патент на корисну модель № 120578)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дворукавний пристрій для дозування сипких харчових продуктів, що включає бункер, електромеханічний привід, контрольно-зважувальну систему, шнек із змінним кроком, рухомі заслінки, який відрізняється тим що додатково встановлено дозувальний шнек, після якого встановлена перехідна місткість із заслінкою яка розділяє продукт на 2 рукава із проміжним зважуванням через додатково встановлений на кожному рукаві контрольно-вимірювальний прилад, що має зворотній зв'язок із блоком керування, а в кінці кожного рукава встановлено дозувальну лійку, електромеханічний привід має зовнішні амортизатори для гасіння вібрації під час роботи лопатевої мішалки і шнека. Proposed device comprises hopper, electromechanical drive, control and weighing system, variable pitch screw, movable flaps, which differs in besides, there additionally installed is metering screw, after which there installed is adapter tank with gate, which divides product into 2 hoses with intermediate weighing through control and measuring device additionally installed on each hose, having feedback to the control unit, and metering funnel is installed at the end of each hose. Electromechanical drive has external shock absorbers for damping vibration during operation of blade mixer and screw.

Опис

Ключові слова

дворукавний пристрій, дозування, сипкі продукти, шнек, two-sleeve device, dosing, bulk products, screw, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 120578 UA, МПК B65B 1/06 (2006.01), G01F 11/00 Дворукавний пристрій для дозування сипких харчових продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Ковтун Р. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201704842 ; заявл. 19.05.2017 ; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21, 2017 р.

Зібрання