Intelligent control system of evaporation system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Approach, which will help to improve the efficiency of the evaporation system, is the development and implementation of modern intellectual information control systems. These systems allow you to quickly search, synthesis and implementation of strategies that minimize energy consumption and resources consumption. Підхід, який дозволить підвищити ефективність випароъ установки, це розробка і впровадження сучасних інтелектуальних систем управління. Ці системи дозволяють швидко здійснювати пошук, синтез і реалізацію стратегій, які зводять до мінімуму споживання енергії та споживання ресурсів.

Опис

Ключові слова

evaporation system, automated system of control, energy conservation, intellectual information control systems, випарна установка, автоматизована система управління, енергозбереження, інтелектуальна система управління, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Shkolna, O. V. Intelligent control system of evaporation system / O. V. Shkolna // CEFood congress : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23–26 May 2016. – Kyiv, 2016. – P. 196.