Раціональна технологія очищення стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу обробки висококонцентрованих стічних вод покладено анаеробно-аеробну технологію, засновану на послідовному біохімічному розкладанні забруднювальних речовин різними мікроорганізмами, які діють на вихідний субстраті продукти метаболізму попередньої стадії очищення. Based wastewater treatment highly charged anaerobic-aerobic technology based on sequential biochemical decomposition of pollutants by various microorganisms that act on the initial substrate metabolic products prior purification step.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, анаеробна ферментація, аеробна ферментація, ХСК, аеротенк, метантенк, аnaerobic fermentation, aerobic fermentation, COD, aeration tanks, digesters

Бібліографічний опис

Демченко, О. О. Раціональна технологія очищення стічних вод / О. О. Демченко, О. І. Семенова // Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 жовтня 2016р., м. Одеса. – 2016. – C. 153–154.