Пристрій для розподілення потоку штучних виробів (Патент на корисну модель № 120606)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до обладнання транспортних систем, в складі яких використовують розподіл потоку виробів, і може бути використана в харчовій, хімічній, медичній, фармацевтичній та інших галузях народного господарства. The utility model relates to the equipment of transportation systems, which uses distribution of product flow, and can be used in the food, chemical, medical, pharmaceutical and other sectors of the national economy.

Опис

Ключові слова

транспортні системи, виріб штучний, конвеєр, transport systems, the product is artificial, conveyor, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент 120606 UA, МПК B65B 5/10, B65B 35/30 (2006.01) Пристрій для розподілення потоку штучних виробів / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І, Костюк Є. В., Мащенко О. А. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201705070 ; завл. 25.05.2017 ; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21, 2017 р.

Зібрання