Установка для зневоднення бражного дистиляту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено апаратурно-технологічну схему установки для зневоднення етанолу, яка включає двох стадійне зневоднення бражного дистиляту і дає можливість отримувати паливний етанол концентрацією 99,8% об. Доведено можливість її використання для виробництва спирту етилового технічного категорії В. Developed hardware and installation process flowsheet for ethanol dehydration, which includes a two-stage dehydration mash distillate and gives the opportunity to receive fuel ethanol concentration of 99.8%. Proved the possibility of its use for the production of ethyl alcohol technical category B.

Опис

Ключові слова

сировина, зневоднений етанол, спиртова галузь, raw, dehydrated ethanol, alcohol industry, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Корнієнко, В. В. Установка для зневоднення бражного дистиляту / В. В. Корнієнко, Л. М. Мельник, В. М. Таран // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 404.