Дифузійний апарат нахиленого типу (Патент на изобретение №84508)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дифузійний апарат нахиленого типу містить коритоподібний корпус з паровими камерами, завантажувальну шахту, сито для відбору соку, вивантажувальний механізм, розміщені всередині корпусу паралельні приводні вали з секціями гвинтових шнеків, що виконані у вигляді концентричних смуг. В кінці кожної секції гвинтових шнеків в проміжках між концентричними смугами додатково встановлено лопатки під кутом 30…45° до гвинтової поверхні витків шнеків. An inclined diffusion apparatus containing trough-shaped housing with vapor chambers, fuel-feeding bell, sieve for juice isolation, discharging mechanism, parallel control rods with sections of screw augers, located inside the housing, which are made in a form of concentric bands. Blades are additionally installed at the end of each section of screw auger between concentric bands at an angle of 30…45° towards screw surface of screw flights.

Опис

Ключові слова

шнек, crew, вал, shaft, секція, section, шахта, mine, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 84508 UA, МПК (2013.01) C13B 99/00 Дифузійний апарат нахиленого типу / Люлька Д. М., Пушанко М. М., Пономаренко В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201304765 ; заявл. 15.04.2013 ; опубл. 25.10.2013 , Бюл. № 20 , 2013 р.

Зібрання