Спосіб визначення мікрокількостей стануму (ІV) (Деклараційний патент на винахід № 50342 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена методика фотометричного визначення стануму (ІV). The Designed methods photometric determinations of the tin (ІV).

Опис

Ключові слова

фотометричне визначення металів, аналіз об‘єктів, photometric definition of the metal ions, analysis of objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент № 50342 A. Україна. МПК 7 С01G19/00. Спосіб визначення мікрокількостей стануму (ІV) / Костенко Є. Є.; заявник і власник патенту Національний університет харчових технологій. - № 2001128968; заявлено 25.12.01; Надрук. 15.10.2002, Бюл. №10. - 4 с.

Зібрання