Пристрій для приготування рідких хлібопекарських напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вітчизняна техніка для замішування рідких напівфабрикатів хлібопекарного виробництва досить стара і не відповідає сучасним вимогам виробництва. Недоліками цієї техніки є: великий час приготування продукту; велика витрата енергії, важка інтеграція в існуючі технологічні схеми; неможливість швидкої зміни рецептур відповідно до виробничих завдань; велика потреба у виробничих площах; складне обслуговування та очищення. Domestic appliances for mixing liquids production of semi-finished bakery is quite old and do not meet modern requirements of production. The disadvantages of this technique include: a great time cooking; high power consumption, difficult integration into existing technological schemes; inability to quickly change formulations according to production problems; large space requirement; complex maintenance and cleaning.

Опис

Ключові слова

хлібопекарне виробництво, змішувач, напівфабрикати, ready meal, mixer, bakery production, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Доломакін, Ю. Ю. Пристрій для приготування рідких хлібопекарських напівфабрикатів / Ю. Ю. Доломакін, І. М. Литовченко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 383.