Природні ресурси як складова ресурсного потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто класифікацію природних ресурсів, їх особливості та основні види. The classification of natural resources, their features and basic types are considered.

Опис

Ключові слова

природні ресурси, ресурсний потенціал, підприємство, natural resources, resource potential, enterprise

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Природні ресурси як складова ресурсного потенціалу підприємства / С. П. Дунда // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах Європейської інтеграції : Х Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007 р.