Аналітичний розрахунок процесу ректифікації суміші етанол — вода

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті одержано емпіричне рівняння, яке з високою точністю описує криву фазової рівноваги бінарної системи етиловий спирт — вода за будь-яких значень концентрації спирту. За допомогою цього рівняння зроблено аналітичний розрахунок виснажних і концентраційних частин колон брагоректифікаційних установок спиртових заводів. Цей розрахунок значно точніший за громіздкий графічний розрахунок і легко виконується з допомогою комп’ютера. An empirical equation that accurately describes the phase equilibrium curve of ethanol - water binary system for any values of concentration of alcohol is obtained. This equation is the base for analytical calculation of exhausting and concentrating section of the columns. This calculation is much more accurate than large graphical calculation and can be easily done with the help of a computer.

Опис

Ключові слова

ректифікація, теоретична тарілка, крива рівноваги, етанол, фазова рівновага, rectification, theoretical plate, equilibrium curve, ethanol, phase equilibria, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Малежик, І. Ф. Аналітичний розрахунок процесу ректифікації суміші етанол — вода / І. Ф. Малежик, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 4. – С. 153–158.

Зібрання