Сучасні тенденції підготовки фахівців в галузі автоматизації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті сучасні тенденції розвитку технічного і програмного забезпечення промислової автоматизації і досвід підготовки фахівців в галузі автоматизації у Національному університеті харчових технологій. The modern trends in hardware and software for industrial automation and experience of training in the field of automation at the national university of food technologies.

Опис

Ключові слова

промислова автоматизація, industrial аutomation, підготовка фахівців, training, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ельперін, І. В. Сучасні тенденції підготовки фахівців в галузі автоматизації / І. В. Ельперін, О. М. Пупена // Автоматика/Automatika-2012 : XІХ Міжнародна конференція з автоматичного управління. — 2012. — С. 474-475.