Новий спосіб залучення до участі в глобальному туризмі (IGT - innovations global tourism)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з інноваційних видів туризму в умовах глобалізації стане туризм «House by house». Це розділ туристичних послуг на основі світової мережі Інтернет. Основна його послуга «Global See You». One innovation of tourism in the context of globalization will be the tourism «House by house». This section of travel services based on the global Internet. Its main service «Global See You».

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туристичні послуги, туризм, travel services, tourism

Бібліографічний опис

Протас, А. Я. Новий спосіб залучення до участі в глобальному туризмі (IGT - innovations global tourism) / А. Я. Протас, Ю. І. Сологуб // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – С. 355-357.