Дослідження використання шроту обліпихи в технології органічних хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена дослідженню використання шроту обліпихи для виробництва органічного хліба із пшеничного борошна. Досліджено вплив шроту обліпихи на перебіг технологічного процесу та якість хліба. Встановлено, що внесення шроту обліпихи у кількості 6 % до маси борошна, не призводить до суттєвого погіршення якості тіста. Встановлено, що додання шроту обліпихи позитивно впливає на органолептичні показники виробів. Хліб, з внесенням шроту має кращу пористість, ніж контрольний зразок. Раціональним обрано дозування шроту обліпихи в кількості 6 % до маси борошна в тісто. Работа посвящена исследованию использования шрота облепихи для производства органического хлеба из пшеничной муки. Исследовано влияние шрота облепихи на ход технологического процесса и качество хлеба. Установлено, что внесение шрота облепихи в количестве 6% к массе муки, не приводит к существенному ухудшению качества теста.Установлено, что добавление шрота облепихи положительно влияет на органолептические показатели изделий. Хлеб с внесением шрота имеет лучшую пористость, чем контрольный образец. Рациональным избрано дозирования шрота облепихи в количестве 6% к массе муки в тесто. The work is devoted to the study of the use of sea buckthorn meal for the production of organic bread from wheat flour. The influence of sea buckthorn meal on the course of the technological process and the quality of bread is investigated. It has been established that the addition of sea buckthorn meal in an amount of 6% by weight of flour does not lead to a significant deterioration in the quality of the dough. It has been established that the addition of sea buckthorn meal has a positive effect on the organoleptic characteristics of the products. Bread with meal has a better porosity than the control sample. Rationally selected dosing sea buckthorn meal in the amount of 6% by weight of flour in the dough.

Опис

Ключові слова

шрот обліпихи, органічний хліб, ферментація, пористість, білок, біофлавоноїди, sea buckthorn meal, organic bread, fermentation, porosity, protein, bioflavonoids, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Фалендиш, Н. О. Дослідження використання шроту обліпихи в технології органічних хлібобулочних виробів / Н. О. Фалендиш // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 115-116.