Вплив якості води на ефективність екстракції стевії (Stevia rebaudiana bertoni)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стевія є однією із перспективних культур для її переробляння на концентрати, які мають низьку калорійну та фармакологічну дію. Завдяки своїм властивостям концентрати мають особливе значення для щоденного харчування людей, хворих на різні форми цукрового діабету та людей, які обмежують вживання вуглеводневих. Це викликає особливу увагу до якості готового продукту. Одним із основних чинників, які впливають на якісні показники продуту, є використання екстрагенту (води). У роботі вивчено ефективність використання підготовленої води в екстракції стевії-сировини, за розробленою технологією. Stevia is one of the promising crop for her on processing and concentrated products that have a low calorie and fennokologiya action Thanks to properties and concentrated products have special meaning for the daily meals of people with various forms of diabetes and people who restrict the use of vuglevodniy. This causes special attention to the quality of the finished product One of the main factors that affcct the quality of the product is to use indicators ekstragenty (water). In the studied the effectiveness of using prepared water in extraction of Stevia-raw materials for the technolog)'.

Опис

Ключові слова

вода, стевія, глікозид, екстракція, якість, раціональне харчування, water, stevia, glycoside, extraction, quality, rational nutrition

Бібліографічний опис

Роїк, М. В. Вплив якості води на ефективність екстракції стевії (Stevia rebaudiana bertoni) / М. В. Роїк, І. В. Кузнєцова, М. В. Бондар, М. М. Ложкін //Харчова наука і технологія. - 2012. - № 1. – С. 35-36.

Зібрання