Використання піраміди емоційного дизайну для створення нових товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається поняття «емоційний дизайн», а також його представлення у вигляді піраміди. Наводяться способи, які дають можливість викликати позитивні емоції. Запропоновано стратегії ефективного емоційного дизайну. We consider the concept of "emotional design" and its representation in the form of a pyramid. We present ways that make it possible to trigger positive emotions. An effective strategy of emotional design.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, емоційний дизайн, піраміда емоційного дизайну, стратегія емоційного дизайну, emotional design, pyramid emotional design, strategy of emotional design

Бібліографічний опис

Восколович, Л. В. Використання піраміди емоційного дизайну для створення нових товарів / Л. В. Восколович, Т. Г. Бєлова // Ключови въпроси в съвременната наука-2015 : материали за XI международна научна практична конференция. - София : «Бял ГРАД –БГ» ООД, 2015. – Т. 3. – С. 26-28.