Теоретико-методологічні засади планування маркетингу на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань планування маркетингу на підприємствах харчової промисловості з урахуванням періоду планування та маркетингових метрик. Papers are dedicated to research of theoretical, methodical and practical problems of planning marketing on enterprises of food industry taking into account the period of planning and marketing metrics.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг, планування маркетингу, підприємства харчової промисловості, marketing, marketing planning, enterprises of food industry

Бібліографічний опис

Соломянюк, Н. М. Теоретико-методологічні засади планування маркетингу на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Соломянюк Наталія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2015. - 43 с.