Впровадження процесного підходу з метою підвищення результативності діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі визначено необхідність впровадження процесного підходу на підприємствах. Досліджено сутність виділення бізнес-процесів на підприємстві. Зазначений вплив процесів на підвищення результативності діяльності підприємства. The necessity of the process approach introduction at the enterprises is defined in the given work. The essence of business processes allocation at the enterprises is researched. The influence of the processes with the purpose to increase the company activity results is emphasized.

Опис

Ключові слова

процесний підхід, бізнес-процес, підприємство, process aproach, business process, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Впровадження процесного підходу з метою підвищення результативності діяльності підприємства / О. А. Лисенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 63-65.