Обліково-аналітичне забезпечення нарахувань на оплату праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

облік, нарахування на оплату праці, аудит, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Курбан, Н. П. Обліково-аналітичне забезпечення нарахувань на оплату праці : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Οблiк i οпοдаткування / Наталія Петрівна Курбан ; наук. керівник Людмила Миколаївна Духновська. – Київ, 2021. – 124 с.