Модернізація вистійної шафи Р3-2,5ШР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлено недоліки конструкції шафи вистою та наведено способи їх усунення. The paper presents the design flaws proofers and how to address them.

Опис

Ключові слова

вистійна шафа, вологість, температура, proofers, humidity, temperature, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Салій, І. П. Модернізація вистійної шафи Р3-2,5ШР / І. П. Салій, Ю. Ю. Доломакін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст. : 78-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р. - К. : НУХТ, 2012. - Ч. ІІ. - С. 33-35