Використання навчальних технологій в процесі вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг»

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ми живемо в суспільстві, яке постійно розвивається і змінюється. В освітньому просторі з’являються нові знання, нові кваліфікаційні ознаки, спеціальності. Уже майже двадцять років вищі навчальні заклади готують фахівців для фінансового ринку країни. З появою нової спеціальності «фінансист» з’явились нові дисципліни: «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Ринок цінних паперів», «Місцеві фінанси» та інші, викладання яких потребує використання новітніх технологій навчання. We live in a society that is constantly evolving and changing. In the education area, new knowledge, new qualification features specialty. For almost twenty years, universities prepare professionals for the financial market. With the new specialty "financier" includes new discipline: "Financial Markets", "Financial Markets", "Securities Market", "Local Finance" and other teaching which requires the use of new learning technologies.

Опис

Ключові слова

ринок фінансових послуг, спеціальності, навчальні технології, financial service market, specialty, educational technology, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Використання навчальних технологій в процесі вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» / С. М. Еш // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 32-38.