Аксіологічні аспекти естетики повсякденності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У розвідці розглядається й осмислюється повсякденність не лише як сфера буденного, поверхового, стихійного, а як невід’ємна складова, вимір людського життя, без осягнення якої ані філософія, ані естетика не отримає цілісного розуміння чи то специфіки людського буття, вияву ціннісного відношення людини до світу. In this research we is seen and interpreted not only as an everyday mundane sphere, floor, acts as an integral component dimension of human life, without understanding which no philosophy or aesthetics will get a holistic understanding whether specific human being, to demonstrate the value relation of man to world.

Опис

Ключові слова

аксіологічні аспекти, повсякденність, цінності, axiological aspects, everyday life, values, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Аксіологічні аспекти естетики повсякденності / Л. Д. Бабушка // Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей : філософські та етико-культурологічні виміри : між нар. наук. конф., Київ. - 15–16 квітня 2010 р. : тези доповідей. - 2010. – С. 97-98.