Спосіб виробництва спредів з наповнювачем (Патент на корисну модель № 63786)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва спредів з наповнювачем, що включає приймання та первинну обробку сировини, відновлення сухого знежиреного молока, приготування жирової емульсії, підготовку і введення наповнювача, пастеризацію, перетворення жирової суміші в спред, який відрізняється тим, що введення наповнювача здійснюють на стадії перетворення жирової суміші в спред, попередньо розчиняючи в 3-5-кратному об'ємі жирової емульсії при 40-50 °С і перемішуючи протягом 15-20 хв, а як наповнювач використовують натуральні харчові ароматизатори на основі ефірної олії кмину. The method of spread with filling, including receiving and pre-processing of raw materials, recovery of skimmed milk, cooking fat emulsion preparation and administration filler, pasteurization, converting fat mixture in the spread, which is characterized in that the introduction of filler performed on stage conversion of fat mixture in spread, after dissolving in 3-5-fold volume of fat emulsion at 40-50 ° C and stirring for 15-20 min, and used as filler, natural food flavors from essential oil of thyme

Опис

Ключові слова

спред з наповнювачем, a spread with filling, натуральні харчові ароматизатори, natural food flavors, ефірна олія тмину, a essential oil of thyme, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 63786, А23 D7/00. Спосіб виробництва спредів з наповнювачами / Чепель Н. В., Грек О. В., Фролова Н. Е., Силка І. М. ; замовник і патентовласник Національний університет харчових технологій. - № u 201101975 ; заявл. 21.02.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.

Зібрання