Investigation of the forms of moisture bonding in cultivated fungi by the method of differential thermal analysis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The paper is devoted to the investigation of the character of moisture bonding with the determination of areas on which substances transform in the process of drying of cultivated oyster fungi. The forms of the state of water in fungi have been investigated by the method of differential thermal analysis. The periods of fungi dehydration and transformation of dry substances under thermal influence on cultivated fungi have been established. The obtained scientific results can be useful and are employed in technologies of food fungi products. Робота присвячена дослідженню характеру зв'язування вологи з визначенням ділянок, на яких речовини перетворюються в процесі сушіння культивованих устричних грибів. Форми стану води в грибах досліджені методом диференціального термічного аналізу. Встановлені періоди дегідратації грибків та перетворення сухих речовин під впливом теплового впливу на культивовані гриби.

Опис

Ключові слова

forms of moisture bonding, differential thermal analysis, cultivated fungi, форми зв'язування вологи, диференціальний термічний аналіз, культивовані гриби, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Investigation of the forms of moisture bonding in cultivated fungi by the method of differential thermal analysis / T. Burlaka, V. Dekanskyi, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Modern Technologies in the food Industry : Proceeding of International Conference. – Chisinau, 2016. – P. 32–36.

Зібрання