Пристрій для змішування рідких напівфабрикатів (Патент на корисну модель №103656)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій містить корпус, вертикальний вал та ротор. В роторі наявні наскрізні канали та циліндри з ексцентриситетом. The device includes a housing, a vertical shaft and the rotor. In the rotor, there are transverse channels and cylinders with eccentricity.

Опис

Ключові слова

напівфабрикат, змішування, ротор, semi-finished products, mixing, rotor, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 103656 UA, МПК B01F 3/12 (2006.01) B01F 7/16 (2006.01) A21C / (2006.01) Пристрій для змішування рідких напівфабрикатів / Доломакін Ю. Ю., Литовченко І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 21509039 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24, 2015 р.

Зібрання