The psychological insight into low frustration tolerance in student’s age

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The sense and causes of appearance of low frustration tolerance in students’ age are discovered in the article. The syndrome of «low frustration tolerance» and factors contribution to decreasing its destructive effects are analyzed. The model of self-efficacy directed to the increasing of frustration tolerance is represented.

Опис

Ключові слова

низька фрустраційна толерантність, студентський вік, самоефективність, низкая фрустрационная толерантность, студенческий возраст, самоефективность, low frustration tolerance, student’s age, self-efficacy, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Bozhok, N. The psychological insight into low frustration tolerance in student’s age / N. Bozhok // Psychology and Sociology. - 2012. - volume 14.

Зібрання