Фіктивне банкрутство: способи, мотиви, запобігання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

банкрутство, способи, мотиви, bankruptcy, methods, motives, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Фіктивне банкрутство: способи, мотиви, запобігання в Україні / І. В. Ковальчук, О. Гаврильченко // 70-а наукова. конференція молодих вчених : тези доп. - Киів: НУХТ, 2004. - С. 67.