Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної (розрахункової) роботи для студ. спец. «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» напряму підготовки 0.917 «Харчові технології та інженерія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені з метою формування у студентів знань, здібностей та практичних навичок в управлінні діяльністю на підприємствах м'ясопереробної промисловості.
Methodological guidelines are designed to shape students' knowledge, abilities and skills in the management of enterprises in the meat processing industry.

Опис

Ключові слова

лекційні і практичні заняття, lectures and practical classes, завдання, контрольна робота, питання до іспиту, problem control work, questions for the exam, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної і розрахункової робіт для студентів спеціальності для студентів спеціальності 6.091700 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» / Т. Л. Мостенська, О. І. Драган, Т. В. Ярова, І. А. Бойко, І. В. Суха – К.: НУХТ, 2010. – 105 с.