Оцінка конкурентного потенціалу виноробства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто стан ринку винопродукції і товарів-субститутів, проаналізовано структурні зміни на ньому за період 2005-2013 роки. Визначено чинники впливу на стан конкурентного потенціалу виноробства України. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку виноробних підприємств. In the article reviewed the state of the market of wine products and substitute products, analyzed structural changes on it for the period 2005-2013 years. Defined the factors of influence on the state of the competitive potential of winemaking Ukraine. Recommendations are given for priority directions of development of wineries.

Опис

Ключові слова

ринок винопродукції, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вино, вермут, шампанське, market of wine products, alcoholic beverages, cognac, wine, vermouth, champagne, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Матвєєв, В. В. Оцінка конкурентного потенціалу виноробства України / В. В. Матвєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Х., 2014. – № 8, Ч. 5. – C. 105-109. - (Економічні науки).

Зібрання