Дослідження процесу очищення стічних вод молокозаводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані джерела утворення і характеристика стічних вод молокозаводів. Запропоновані режими очищення залежно від ступеню їх забрудненості.
Author examined sources of formation and characteristics of dairy wastewater. Proposed modes of treatment depending on the degree of contamination.

Опис

Ключові слова

стічні води, waste water, молокозавод, біологічне очищення, milk, biological treatment, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Горбатюк М. В. Дослідження процесу очищення стічних вод молокозаводів / М. В.Горбатюк, О. І. Семенова, Л. І. Танащук // 71-а наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених : тези доповідей, Київ, 18 – 19 квітня 2005 р. – К.: НУХТ, 2005. – Ч.II.