Актуальні проблеми фінансової думки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчально-методичному посібнику вперше у вітчизняній літературі висвітлено актуальні проблеми фінансової думки України. Висвітлюється становлення і розвиток національної фінансової думки від початку ХІХ ст. до початку ХХІ ст., а також висвітлюються проблеми та перспективи функціонування фінансів за сферами у сучасній фінансовій думці України. In teaching aids for the first time in the domestic literature highlights the current problems of financial thought Ukraine. The formation and development of the national financial thought from the beginning of the nineteenth century is highlighted. to the beginning of the XXI century, as well as the problems and prospects of functioning of finance in the spheres in the modern financial opinion of Ukraine are highlighted.

Опис

Ключові слова

фінансова думка України, Українська наукова школа фінансів, financial thought of Ukraine, Ukrainian Scientific School of Finance, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Юхименко, П. І. Актуальні проблеми фінансової думки України : навчально-методичний посібник / П. І. Юхименко, С. В. Бойко. – Біла Церква, 2012. – 119 с.