Сучасний стан стандартизації харчової продукції та її рівень гармонізації з міжнародними вимогами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, харчова продукція, стандартизація, гармонізація, food products, harmonization, standardization

Бібліографічний опис

Сидор, В. М. Сучасний стан стандартизації харчової продукції та її рівень гармонізації з міжнародними вимогами / В. М. Сидор, О. А. Луговська // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 344-345.